Endodontische behandeling

Uw eerste bezoek

Nadat uw tandarts u heeft verwezen, krijgt u in eerste instantie een afspraak voor een consult. Tijdens dit consult wordt er kennis met u gemaakt, uitgebreid onderzoek verricht, eventuele rontgenopnames gemaakt en wordt uw gezondheid in kaart gebracht. Hiervoor is het raadzaam om uw actuele medicatieoverzicht mee te nemen. 
Met deze gegevens kan een diagnose en een behandelplan aan u worden voorgesteld met de bijbehorende kosten. Het consult duurt ongeveer een half uur. Indien u akkoord bent met de voorgestelde behandeling zal er een behandelafspraak met u worden gemaakt.

Behandelingen

Wortelkanaalbehandeling

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel. De kroon is het deel dat boven het tandvlees zichtbaar is. De wortel zit daaronder in de kaak verankerd.

In iedere wortel zit een kanaal: het wortelkanaal. Dit is gevuld met zenuwvezels en kleine bloedvaten. Als een tand of kies aangetast wordt door tandbederf (cariës) of door een val, kunnen er bacteriën bij het wortelkanaal komen. Daardoor raakt de zenuw ontstoken en kan uiteindelijk afsterven. Een ontstoken zenuw is vaak pijnlijk, maar soms geeft de ontsteking geen klachten. Door de infectie van het wortelkanaal ontstaat er ook een ontsteking in het kaakbot direct rondom de wortel. Op een röntgenfoto is zo’n ontsteking vaak goed te zien. Een ontstoken zenuw en een ontsteking in het kaakbot zijn niet alleen pijnlijk, maar leveren ook een gevaar voor tand of kies op. Daarom zal de tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoeren.

Herbehandeling

Meestal slaagt een wortelkanaalbehandeling in één keer. Maar soms geneest een wortelpuntontsteking niet helemaal of ontstaan er opnieuw klachten. Dit kan komen door een lekkende vulling of door tandbederf, of doordat het wortelkanaal niet helemaal schoongemaakt kon worden. Dan raakt het wortelkanaal door bacteriën opnieuw geïnfecteerd. De bacteriën kunnen dan een wortelpuntontsteking in het kaakbot veroorzaken. Ondanks een eerder uitgevoerde wortelkanaalbehandeling kan de wortelpuntontsteking in het kaakbot toch pijn doen. Op een röntgenfoto kan de tandarts zien of er een wortelpuntontsteking zit. Met moderne instrumenten en materialen kan de tandarts de wortelkanalen opnieuw reinigen en vullen, zelfs als ze al een keer zijn behandeld.

Microchirurgie

Een wortelkanaalbehandeling slaagt meestal in één keer. Maar soms geneest een wortelpuntontsteking niet helemaal of ontstaan er opnieuw klachten. Dan kan door een kleine chirurgische behandeling de tand of kies vaak behouden blijven.

Tand ongeval

Tanden kunnen beschadigd raken, verplaatsen of zelfs helemaal uit de mond vallen bij een ongeval. Eerste hulp na tandletsel kan het beste zo snel mogelijk plaatsvinden. Indien er geen ander letsel is waarvoor spoedeisende hulp nodig is, is het aan te raden zo snel mogelijk contact op te nemen met de tandarts. De tandarts kan eventueel doorsturen naar een endodontoloog voor het vervolgtraject. Download hieronder de poster met instructie wat u zelf, meteen, dus op de plek van het ongeval, al kunt doen bij een uitgeslagen tand. ​
Resultaat na bleken

Bleken

In sommige situaties is het mogelijk dat een enkele tand of meerdere tanden verkleuren. Oorzaken hiervoor kunnen onder andere zijn: een eerder doorgemaakte tandongeval, verkleuring door gebruikte vulmaterialen, een ontstoken tand/kies en verkleuring door voeding. Wij kunnen voor u bepalen of een behandeling door middel van bleken een oplossing voor u kan zijn voor een stralende glimlach.

Meest gestelde vragen over de Behandeling

Tijdens de wortelkanaalbehandeling wordt het wortelkanalenstelsel helemaal schoongemaakt en gevuld.

Voor de wortelkanaalbehandeling worden er één of meerdere röntgenfoto’s gemaakt van de tand of kies. Daarop is te zien hoeveel wortels en wortelkanalen er zijn en hoe ze eruitzien. Tijdens de behandeling zal de tandarts opnieuw röntgenfoto’s maken om het verloop van de behandeling te kunnen controleren.

Er wordt tijdens de behandeling gebruikt gemaakt van een rubberdam. Dit is een lapje van non-latex materiaal. Daarmee wordt de tand of kies afgescheiden van de mondholte. Zo kunnen bacteriën in het speeksel niet meer bij de tand of kies komen. Ook beschermt de rubberdam de mondholte tegen spoelmiddelen en kleine instrumenten die de tandarts tijdens de behandeling gebruikt. (In de tarievenlijst wordt de rubberdam ‘cofferdam’ genoemd).

De tandarts maakt het wortelkanaal toegankelijk. Daarvoor maakt de tandarts een kleine opening in de tand of kies. Als de zenuw ontstoken is, wordt het ontstoken weefsel eruit gehaald.

Als de kanalen gevonden zijn en toegankelijk zijn gemaakt, worden ze met een handvijltje of een roterende vijl iets breder gemaakt. Dit is nodig om ruimte te maken voor het spoelmiddel. Zo worden de kanalen goed schoon.

Na het reinigen en drogen van de kanalen worden ze gevuld. Ook moet het zichtbare gedeelte (de kroon) gevuld worden met vulmateriaal.

De behandeltijd kan variëren van 1 – 2,5 uur. Onderlinge variaties zijn mogelijk. Bij een herbehandeling moet het oude vulmateriaal verwijderd worden, waarbij de afspraak meestal langer duurt dan de eerste wortelkanaalbehandeling.

Er wordt naar gestreefd de behandeling zelf in één zitting uit te voeren. Hiertoe zal voldoende tijd ingepland worden, houd u er dus rekening mee dat dit een lange afspraak kan zijn. Tijdens het consult wordt een schatting gegeven van de te verwachten behandeltijd. Er zijn echter situaties waarin meer dan één behandelafspraak nodig is.

Een wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Als de zenuw helemaal afgestorven is of bij een herbehandeling, is een verdoving niet altijd nodig.

De meeste behandelcodes die gebruikt worden vallen onder het hoofdstuk wortelkanaalbehandelingen en betreffen meestal de e-codes (Zie Tarieven). De dekking valt onder een aanvullende tandartsverzekering. Na het eerste consult ontvangt u een begroting voor de behandeling. Bij uw verzekering kunt u zelf controleren of u hiervoor dekking heeft of niet. Wij kunnen hier helaas geen uitspraken over doen. 

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijsbrief nodig. Indien de tandarts deze digitaal naar ons heeft toegezonden zullen wij binnen 2 werkdagen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.  Voor een second opinion kunt u zelf bellen (Tel: 0512-531833) voor een afspraak, hiervoor is geen verwijsbrief nodig. 

  1. Verdoven
    De tandarts verdooft de omgeving van de tand of kies.
  2. Ontstoken weefsel verwijderen
    In het tandvlees maakt de tandarts een sneetje. Het tandvlees wordt omhooggetild om het kaakbot bij de wortelpunt zichtbaar te maken. Daarna kan het ontstoken weefsel rondom de wortelpunt verwijderd worden. Hierbij wordt vaak ook een stukje van de wortelpunt afgeslepen waar de ontsteking aan vast zit.
  3. Holte opvullen
    Met fijne apparatuur vult de tandarts het uiteinde van het wortelkanaal en daarna wordt het tandvlees gehecht. Ter controle wordt er een röntgenfoto gemaakt.

In het algemeen zal uw tandarts u voor de chirugische wortelkanaalbehandeling doorverwijzen naar een tandarts-endodontoloog of de kaakchirurg.

Voor de behandeling zijn maximale tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven gelden voor alle in Nederland werkzame tandartsen.

De kosten van het eerste kennismakingsconsult zijn € 108,53 (Code C28). Tijdens dit consult worden ook röntgenfoto’s gemaakt voor de juiste diagnose (Code X-10).

Hoeveel een wortelkanaalbehandeling totaal kost is vooraf niet exact aan te geven. Dit hangt af van de complexiteit van de behandeling. De tandarts-endodontoloog maakt daarom na het eerste consult een kostenbegroting. De behandeling kost meestal tussen de € 400,- en € 875,-.

Na een wortelkanaalbehandeling
Over het algemeen is er na de behandeling vrijwel geen napijn. Soms moet u nog terugkomen, omdat de tandarts het zichtbare gedeelte van de tand of kies nog moet afwerken, al dan niet met een kroon. Meestal moet u na een jaar terugkomen op controle. Dan maakt de tandarts een röntgenfoto om te zien of de ontsteking in het kaakbot direct rondom de wortel goed genezen is.

Na een chirurgische wortelkanaalbehandeling
Meestal geeft de tandarts een icepack mee om zwelling tegen te gaan. Bij een chirurgische ingreep krijgt u wat meer verdoving en is er een wond met hechtingen in de mond. Daarom kan werk waarbij u veel moet praten lastig zijn. Het is dan ook aan te raden om geen belangrijke afspraken in te plannen op de dag van de chirurgie en de eerste dagen erna. Tot  een paar dagen na de ingreep is het aan te bevelen om pijnstillers te gebruiken.

Meestal komt u een paar dagen na de behandeling terug om de genezing te controleren en om de hechtingen te verwijderen.

Na de behandeling is het mogelijk dat u enkele dagen wat pijn ervaart. Meestal houdt deze pijn 2-3 dagen aan en zakt geleidelijk aan af. U kunt deze pijn het beste onderdrukken met een pijnstiller zoals paracetamol. In een enkele geval kan de pijn heftiger zijn en langer aanhouden en kan een sterkere pijnstiller nodig zijn. Hierover ontvangt u schriftelijk informatie mee na de behandeling.