Veel gestelde vragen

Een tandarts-endodontoloog is een tandarts die zich heeft gespecialiseerd in wortelkanaal-, zenuw- en letselbehandelingen. Daarvoor heeft de tandarts-endodontoloog een opleiding van drie jaar gevolgd na het afronden van de studie tandheelkunde. Alle Nederlandse tandarts-endodontologen zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor endodontologie. De tandarts-endodontoloog stelt diagnoses, voert wortelkanaalbehandelingen uit en doet restauratieve behandelingen zoals een stiftopbouw, maar behandelt ook verkleurde kiezen of tanden. Uw eigen tandarts kan voor gecompliceerde gevallen de hulp inroepen van de tandarts-endodontoloog.

Uw eigen tandarts kan de meeste behandelingen op een kwalitatief goede manier uitvoeren. Dat geldt ook voor de meeste wortelkanaalbehandelingen. Bij een gecompliceerde behandeling is het soms verstandiger om voor een specialistische aanpak te kiezen. Voor die behandelingen wordt vaak naar een tandarts-endodontoloog verwezen.

Indien uw eigen tandarts de verwijzing direct (digitaal) naar ons heeft doorgestuurd, zullen we contact met u opnemen voor het maken van eem afspraak voor een consult.
Indien u een papieren verwijzing heeft ontvangen van uw tandarts, dient u zelf contact op te nemen met ons voor het maken van een afspraak.

De behandeltijd kan variëren van 1 – 2,5 uur. Bij een herbehandeling moet het oude vulmateriaal verwijderd worden, waarbij de afspraak meestal langer duurt dan de eerste wortelkanaalbehandeling. Meestal kan de behandeling in 1 afspraak worden afgerond. Bij complexe behandelingen zijn er meerdere afspraken nodig, waarover u geïnformeerd zal worden. 

In sommige situaties kunt u ervoor kiezen de behandeling zonder een lokale verdoving uit te laten voeren. Meestal kunnen herbehandelingen en situaties waarbij de zenuw al is afgestorven zonder verdoving worden uitgevoerd. U krijgt altijd de mogelijkheid om de behandeling met verdoving uit te laten voeren. 

Na de behandeling is het mogelijk dat u enkele dagen wat pijn ervaart. Meestal houdt deze pijn 2-3 dagen aan en zakt geleidelijk aan af. U kunt deze pijn het beste onderdrukken met een pijnstiller zoals paracetamol. In een enkele geval kan de pijn heftiger zijn en langer aanhouden en kan een sterkere pijnstiller nodig zijn. Hierover ontvangt u schriftelijk informatie mee na de behandeling. 

De meeste behandelcodes die gebruikt worden vallen onder het hoofdstuk wortelkanaalbehandelingen en betreffen meestal de e-codes (Zie Tarieven). De dekking valt onder een aanvullende tandartsverzekering. Bij uw verzekering kunt u zelf controleren of u hiervoor dekking heeft of niet. Wij kunnen hier helaas geen uitspraken over doen. 

Voor de behandeling zijn maximale tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven gelden voor alle in Nederland werkzame tandartsen.

Hoeveel een wortelkanaalbehandeling totaal kost is vooraf niet exact aan te geven. Dit hangt af van de complexiteit van de behandeling. De tandarts-endodontoloog maakt daarom na het eerste consult een kostenbegroting. De behandeling kost meestal tussen de € 400,- en € 875,-.

 

Na de behandeling krijgt u een afspraak voor een controle 1 jaar na de behandeling. Tijdens deze afspraak wordt gekeken of de uitgevoerde behandeling heeft geleid tot genezing van de tand/kies en of de eventuele klachten verholpen zijn. Tevens wordt gecontroleerd of de vulling niet lekt en of er eventuele vervolgbehandelingen nodig zijn.  

Uw eigen tandarts bepaalt samen met u of het verstandig is om een kroon te plaatsen op de kies na de behandeling. Als alleen vulmateriaal niet voldoende is of als het niet kan worden gebruikt, komt er een kroon op de tand of kies. Daarmee wordt de kans kleiner dat de kanalen opnieuw ontstoken kunnen raken. Tevens kan een kroon helpen om de levensduur van uw kies te verlengen.

U kunt een afspraak tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Dit kan telefonisch via 0512-531833 of per e-mail via info@endodontologiefriesland.com.

Annuleert u korter dan 48 uur van tevoren of bent u niet op de afspraak aanwezig op de afgesproken datum? Dan brengen wij € 25,- per gereserveerd kwartier in rekening.

Hoewel wij ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het zijn dat u na afloop van het consult of de behandeling op- of aanmerkingen heeft. Wij streven er altijd naar daar samen met u uit te komen. Wij vragen u daarom contact met ons op te nemen om het samen te bespreken. Dit kan telefonisch of schriftelijk.

Neem contact met ons op

Voor een formele klacht kunt u zich wenden tot de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): www.knmt.nl